1497. N23 Lelystad-Dronten

De aanleg van een nieuwe autoweg (N23) tussen Lelystad en Dronten.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-01-2005 Datum kennisgeving
25-01-2005 Ter inzage legging van de informatie
04-04-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
28-09-2005 Kennisgeving MER
28-09-2005 Ter inzage legging MER
01-12-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Voor de aanleg van de nieuwe autoweg N23 tussen Lelystad en Dronten is door de provincie Flevoland een Projectnota/MER opgesteld. Het tracé loopt door een gebied met een hoofdzakelijk agrarische functie. Het is de bedoeling om de N23 voor een groot deel gebundeld aan te leggen met de nieuwe spoorlijn in Flevoland, de Hanzelijn. Het toetsingsadvies geeft een positief oordeel over de inhoud van het MER. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is en dat goede en bruikbare informatie beschikbaar is gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te kunnen geven.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Erik Rumpff
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: mr. Marianne Monninkhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 26 mei 2021