149. Zoutwaterlozing op de Eems

De Gasunie is van plan ongeveer tien cavernes voor de opslag van gas in een zoutkoepel aan te leggen. De cavernes waren oorspronkelijk gepland bij Onstwedde; sindsdien is het plan gewijzigd en zouden de cavernes worden aangelegd door de AKZO bij Veendam. Bij de uitloging, en de vulling met gas komen grote hoeveelheden pekelwater vrij. Dit kan oplopen tot maximaal 3000 m3/uur met een zoutgehalte van 3000 kg/m3. Voor de lozing op de Eems is een vergunning ingevolge de Wvo nodig.       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-08-1987 Datum kennisgeving
12-08-1987 Ter inzage legging van de informatie
08-10-1987 Advies uitgebracht
Toetsing
04-11-1988 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-11-1988 Kennisgeving MER
09-11-1988 Ter inzage legging MER
13-01-1989 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aangezien vooral de lozingen van het zoute water belangrijke nadelige milieueffecten kunnen veroorzaken is het richtlijnenadvies daartoe beperkt. In het toetsingsadvies uitte de Commissie haar twijfels over de in het MER aangegeven tijdsdruk en planning. Het MER ging ervan uit, dat al het zoute water geloosd zou moeten worden. 

In de toetsingsfase werd echter bekend, dat met Akzo een overeenkomst was gesloten, waardoor een deel van de pekel bij Akzo zou kunnen worden bewerkt. Het MER beschreef dus een worst case situatie.

Begin 1990 heeft de Gasunie bekend gemaakt dat het voorlopig niet nodig zou zijn om cavernes te maken voor de opslag van gas. Rijkswaterstaat heeft vervolgens bij brief van 9 april 1990 aan de Gasunie meegedeeld de voortgang van de vergunningprocedure (voorlopig) op te schorten.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Hans Bothe
dr. Han Lindeboom
prof. mr. Lubach
prof. dr. Zimmerman

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. Esther van Rosmalen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Nederlandse Gasunie

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 01 nov 2018