1438. Getz EntertainmentcenterAmsterdam

het realiseren van het GETZ Entertainmentcenter aan de Arenaboulevard in Amsterdam Zuidoost. Het entertainmentcenter bestaat uit entertainment (zoals 3D-cinema, discotheek, fitness, bowling, casino) horeca, een music center, een hotel en cultuurvoorzieningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-06-2004 Datum kennisgeving
09-06-2004 Ter inzage legging van de informatie
25-08-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
26-05-2005 Kennisgeving MER
26-05-2005 Ter inzage legging MER
15-08-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Met het entertainmentcenter wordt het resterende deel van de zogenoemde uitgaansdriehoek ingevuld, waarvan ook het bioscopencomplex Pathé Arena en de Heineken Music Hall deel uitmaken.  

Tijdens de toetsing heeft de Commissie vragen gesteld over het bezoekersaantal, de modal split, de overschrijding van het groepsrisico en over de luchtkwaliteit. Deze vragen zijn door de gemeente afdoende beantwoord. De Commissie concludeert dat de essentiële informatie aanwezig is.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Termorshuizen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ldjk

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018