1410. Golfbaan Heinenoord, gemeente Binnenmaas

een 18-holes golfbaan en een 9-holes oefenbaan met een driving range, een clubgebouw en voorzieningen       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-01-2004 Datum kennisgeving
30-01-2004 Ter inzage legging van de informatie
31-03-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
03-06-2005 Kennisgeving MER
03-06-2005 Ter inzage legging MER
19-07-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is zonder wijzigingsvoorstel voor het bestemmingsplan of voorontwerp-bestemmingsplan ter toetsing voorgelegd aan de Commissie. De Commissie constateert dat het MER helder is en alternatieven afdoende verkent. Zij merkt daarbij echter wel op dat er nog dusdanig veel onzekerheden en leemten in kennis zijn, dat het voornemen mogelijk nog zal wijzigen. Dit geldt met name voor het waterbeheer, de nog te ontwikkelen boscompensatie, de natuurlijke inrichting van het terrein en de ontsluitingsstructuur. Daarbij is mogelijk een aanvulling op het MER vereist, alvorens tot besluitvorming kan worden uitgegaan.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
dr. ir. Jan Hoeks
drs. Wim van Hooff

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Grontmij, Fortis en PSC

Bevoegd gezag
Binnenmaas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 26 mei 2021