1410. Golfbaan Heinenoord, gemeente Binnenmaas

een 18-holes golfbaan en een 9-holes oefenbaan met een driving range, een clubgebouw en voorzieningen     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-01-2004 Datum kennisgeving
31-03-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
03-06-2005 Datum kennisgeving
19-07-2005 Advies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is zonder wijzigingsvoorstel voor het bestemmingsplan of voorontwerp-bestemmingsplan ter toetsing voorgelegd aan de Commissie. De Commissie constateert dat het MER helder is en alternatieven afdoende verkent. Zij merkt daarbij echter wel op dat er nog dusdanig veel onzekerheden en leemten in kennis zijn, dat het voornemen mogelijk nog zal wijzigen. Dit geldt met name voor het waterbeheer, de nog te ontwikkelen boscompensatie, de natuurlijke inrichting van het terrein en de ontsluitingsstructuur. Daarbij is mogelijk een aanvulling op het MER vereist, alvorens tot besluitvorming kan worden uitgegaan.  

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. R.J.M. van Aalderen
dhr. drs. W.C.M. van Hooff

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. F.W.R. Evers
Secretaris van de werkgroep: dhr. ir F.D. Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Grontmij, Fortis en PSC

Bevoegd gezag
Binnenmaas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018