1397. Herinrichting Eendragtspolder te Zevenhuizen

Aanleg van een grootschalig multifunctioneel recreatieterrein.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-12-2003 Datum kennisgeving
10-02-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
25-05-2005 Datum kennisgeving
11-07-2005 Advies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming voor het bestemmingsplan. Voor de kwaliteit van de besluitvorming en voor de verdere planuitwerking doet de Commissie enkele aanbevelingen die zij van groot belang acht om de doelstellingen van het plan te kunnen realiseren. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. W. van Duijvenbooden
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. drs. H.R.J. van Maanen
dhr. ir. K.A.A. van der Spek

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zevenhuizen

Bevoegd gezag
Zevenhuizen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018