1377. Gaspijpleiding Balgzand-Bacton (UK) (BBL)

De aanleg en het gebruik van een gaspijpleiding beginnend bij Balgzand, Noord-Holland en eindigend bij Bacton, North Norfolk (UK).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-09-2003 Ter inzage legging van de informatie
17-09-2003 Datum kennisgeving
05-11-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
14-10-2004 Ter inzage legging MER
14-10-2004 Kennisgeving MER
03-12-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Met name de druk op de gaspijpleiding van maximaal 137,4 bar is voor het landgedeelte bijzonder te noemen. Daarnaast zal men zowel een Vogelrichtlijn- als een Habitatrichtlijngebied ondergraven (de Noordzeekustzone). Het feit dat het een grensoverschrijdend project is, maakt dit voornemen ook bijzonder.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. B.J.M. Ale
dhr. dr. N.M.J.A. Dankers
dhr. prof. dr. P. Hoekstra

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. F.W.R. Evers
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gastransport Services (N.V. Gasunie Nederland)

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; United Kingdom

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C08.0 tot 1-4-2011: Buisleiding voor gas, olie of chemicali├źn (>=800mm >=40 km)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018