1303. Reconstructie De Meierij

Het creƫren van een goede omgevingskwaliteit (water, bodem, lucht, natuur en landschap) en het scheppen/ benutten van kansen voor een duurzaam sociaal-economische ontwikkeling (o.a. landbouw, recreatie en toerisme en woon-, werk- en leefklimaat) in het landelijk gebied van de Meierij.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-11-2002 Datum kennisgeving
23-01-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-09-2004 Adviesaanvraag
28-09-2004 Datum kennisgeving
14-12-2004 Advies uitgebracht
Milieueffectrapport deel A
Milieueffectrapport deel B
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reconstructieplannen worden gelijktijdig voorbereid voor de gebieden Baronie, Boven-Dommel, Beerze Reusel, Peel en Maas, Peel, Meijerij, Maas en Meierij. De Commissie spreekt een onverdeeld positief oordeel uit over de kwaliteit van de milieueffectrapporten. Zij geeft in het toetsingsadvies alleen een paar aandachtspunten voor de verdere besluitvorming over de reconstructieplannen en de verdere uitwerking daarvan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. H.J.M. Hendriks
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. prof.dr.ir. F.M. Maas
dhr. dr.ir. N.W.M. Ogink
dhr. drs. W. Timmermans

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. M. van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.2 vaststelling plan landinrichting met functiewijziging >= 500 ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018