1298. Dijkversterking Enkhuizen - Hoorn

Dijkversterking van een bestaande IJsselmeerdijk.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-10-2002 Datum kennisgeving
13-01-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-05-2005 Datum kennisgeving
12-05-2005 Adviesaanvraag
06-07-2005 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Er is sprake van een goed en overzichtelijk MER waarin de relevante (milieu)aspecten op een zorgvuldige en evenwichtige wijze zijn beschreven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. G.J. Flóriàn
dhr. dr. R.S.E.W. Leuven
dhr. dr. J. Renes

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Hollands Noor

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018