1298. Dijkversterking Enkhuizen - Hoorn

Dijkversterking van een bestaande IJsselmeerdijk.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-10-2002 Datum kennisgeving
31-10-2002 Ter inzage legging van de informatie
13-01-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-05-2005 Kennisgeving MER
11-05-2005 Ter inzage legging MER
12-05-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-07-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Er is sprake van een goed en overzichtelijk MER waarin de relevante (milieu)aspecten op een zorgvuldige en evenwichtige wijze zijn beschreven.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gyula Flóriàn
prof. dr. Rob Leuven
dr. Hans Renes

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Hollands Noor

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018