1240. Woningbouwlocatie Emmelhage (Emmeloord)

de realisatie van een nieuwe woonwijk, Emmelhage, aan de noordkant van Emmeloord. Het gaat om de bouw van ruim 2.300 woningen met bijbehorende voorzieningen. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-03-2002 Datum kennisgeving
22-05-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
18-03-2004 Datum kennisgeving
Toetsing a
20-09-2004 Advies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie een aantal tekortkomingen in het MER geconstateerd ten aanzien van de cultuurhistorische aspecten en de uitwerking van het meest milieuvriendelijke alternatief. Op basis van een deskundigenoverleg hierover tussen de initiatiefnemer, het bevoegd gezag en de Commissie is overeengekomen dat de Commissie haar toetsingsadvies zou opschorten tot er aanvullende informatie op het MER geleverd is. De aanvulling op het MER is op 30 juli 2004 door de Commissie ontvangen. In haar advies over het MER inclusief de aanvulling heeft de Commissie geconcludeerd dat voldoende informatie voor de besluitvorming beschikbaar is gekomen. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.C.F. van Kempen
dhr. ing. P.M. Peeters
dhr. ir. H.J. Roelofs
dhr. dr. N.P.J. de Vries

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. B.C. Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noordoostpolder

Bevoegd gezag
Noordoostpolder

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018