1240. Woningbouwlocatie Emmelhage (Emmeloord)

de realisatie van een nieuwe woonwijk, Emmelhage, aan de noordkant van Emmeloord. Het gaat om de bouw van ruim 2.300 woningen met bijbehorende voorzieningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-03-2002 Datum kennisgeving
15-03-2002 Ter inzage legging van de informatie
22-05-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
18-03-2004 Kennisgeving MER
18-03-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing a
20-09-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie een aantal tekortkomingen in het MER geconstateerd ten aanzien van de cultuurhistorische aspecten en de uitwerking van het meest milieuvriendelijke alternatief. Op basis van een deskundigenoverleg hierover tussen de initiatiefnemer, het bevoegd gezag en de Commissie is overeengekomen dat de Commissie haar toetsingsadvies zou opschorten tot er aanvullende informatie op het MER geleverd is. De aanvulling op het MER is op 30 juli 2004 door de Commissie ontvangen. In haar advies over het MER inclusief de aanvulling heeft de Commissie geconcludeerd dat voldoende informatie voor de besluitvorming beschikbaar is gekomen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans van Kempen
ing. Paul Peeters
ir. Henk Roelofs
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noordoostpolder

Bevoegd gezag
Noordoostpolder

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 26 mei 2021