1239. Verwerking teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) van Neminco te Rotterdam

Het oprichten van een installatie voor de thermische verwerking van 750.000 ton teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) per jaar tot een nuttig toepasbaar product.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-03-2002 Datum kennisgeving
24-04-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-05-2003 Datum kennisgeving
28-05-2003 Adviesaanvraag
16-07-2003 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is van goede kwaliteit. De Commissie geeft aanbevelingen ten aanzien van de monitoring.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. H.J. Croezen
dhr. ir. W.J. van Doorn
dhr. ir. M.J.M. Hermelink
dhr. ing. J.J.A. van Leeuwen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. A. van der Velden
Secretaris van de werkgroep:

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Neminco

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018