1215. Themacentrum centraal stadsgebied Amersfoort (Eemcentrum)

De OCA is van plan een themacentrum (het Eemcentrum) aan te leggen in het centraal stadsgebied-Noord van Amersfoort. Dit themacentrum gaat een mix van culturele, recreatieve en educatieve functies gaat vervullen en omvat onder meer een megabioscoop, culturele voorzieningen, horeca, kantoren en appartementen. Het totaal aantal bezoekers van het Eemcentrum wordt geschat op 2.000.000 bezoekers per jaar.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-11-2001 Datum kennisgeving
30-01-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Richtlijnen a
01-12-2004 Datum kennisgeving
15-02-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
Toetsing a
25-05-2005 Datum kennisgeving
Toetsing b
06-07-2005 Advies uitgebracht
Toetsing b

Opmerkingen bij de advisering

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 15 juni 2000 het bestemmingsplan centraal stadsgebied-Noord (CSG-Noord) vastgesteld. In het plan dat een gebied ten noordwesten van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn/Zwolle omvat, is onder meer aangegeven dat een zogenaamd themacentrum zal worden aangelegd. Voor het deelgebied waarin het themacentrum is gepland geldt een uitwerkingsverplichting. Dit MER wordt opgesteld ten behoeve van het vaststellen van de uitwerking van het bestemmingsplan voor dit deelgebied. 

Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie nog aanvullende informatie ontvangen over het aspect lucht. Deze informatie tezamen met het MER bevat de essentiële informatie. De Commissie geeft in haar advies nog een aantal aanbevelingen voor het aspect lucht en voor externe veiligheid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. drs. A.L. de Jong
dhr. ing. G. van der Sterre, M.Sc.
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: drs. E.D.M. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
CSG Eemkwartier B.V.

Bevoegd gezag
Amersfoort

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht

Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018