1061. De Haar-West / TT-circuit Assen

Stichting Circuit van Drenthe heeft het voornemen om in het gebied waar de huidige noordlus van het TT-Circuit ligt een grootschalige en moderne toeristisch-recreatieve locatie te ontwikkelen met:   ? een modernisering van het TT-Circuit; ? een nieuw (regionaal)motorcrossterrein; ? een beurs- en congrescentrum; ? een uitbreiding van het verkeerspark.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-11-1999 Datum kennisgeving
03-11-1999 Ter inzage legging van de informatie
25-01-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
25-04-2001 Kennisgeving MER
25-04-2001 Ter inzage legging MER
Toetsing a
24-10-2001 Kennisgeving MER
24-10-2001 Ter inzage legging MER
19-12-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van mening dat in het MER de nadruk zou moeten liggen op het beschrijven van de alternatieven voor, en de milieueffecten van, de modernisering van het TT-circuit en de aanleg van het beurs- en congrescentrum. Bij de beschrijving van de milieueffecten van de overige twee activiteiten zou het MER de nadruk moeten leggen op de hinder voor de omgeving en de verkeersproblematiek. Verder was de Commissie van mening dat in het MER in het bijzonder de volgende punten aandacht behoeven: 

 

  • geluidemissies van lawaaisporten, cumulatie van geluid de verschillende activiteiten en overlast voor omwonenden.
  • vanwege de kwetsbare natuurgebieden met een speciale beleidsstatus zoals het natuurmonument het Witterveld en de aanwezigheid van Rode Lijstsoorten adviseerde de Com missie nadrukkelijk aandacht te besteden aan de beschrijving van de gevolgen voor de natuur.

 

 

Tijdens de (verlengde) toetsingsperiode liep het gedoogbesluit dat de provincie had afgegeven (dat tot 31 december 2001 liep) af. Op 12 december 2001 maakte de provincie bekend dat zij haar gedoogbesluit naar aanleiding van een verzoek van de Stichting Circuit van Drenthe had verlengd tot 31 december 2002.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
Ad Boonman
ir. Jon van Dijk
ir. Hans Huizer

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Circuit van Drenthe

Bevoegd gezag
Assen
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D43.0 tot 1-4-2011: Terrein voor motorcross > 8 uur per week

Bijgewerkt op: 22 nov 2018