1034. Megabioscoop Stappegoor-West te Tilburg

Het voornemen een megabioscoop met 16 bioscoopzalen en 5000 zitplaatsen en een beurshal te realiseren op de locatie Stappegoor te Tilburg.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-07-1999 Datum kennisgeving
05-10-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-06-2000 Adviesaanvraag
29-06-2000 Datum kennisgeving
29-08-2000 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Er zijn twee alternatieven in beeld, alleen de megabioscoop en de combinatie van megabioscoop en beurshal. De verkeersgerelateerde aspecten zijn van overheersend belang. Er is sprake van cumulatie van effecten met andere activiteiten in het plangebied, waaronder het voetbalstadion van Willem II. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. P.M. Peeters
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Secretaris van de werkgroep: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kinepolis Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018