Milieueffectrapport Nederland onder druk

Nieuwsbericht | 11 juni 2020

De stikstofcrisis zette in 2019 de schijnwerpers op de slechte staat van natuurgebieden. Energietransitie, klimaatmaatregelen, woningbouw en het landelijk gebied: thema’s waarover nu belangrijke besluiten worden genomen. Milieueffectrapportage ondersteunt die besluiten met de noodzakelijke en juiste informatie over de omgevingseffecten. Desondanks zag de Commissie voor de milieueffectrapportage het aantal adviezen dalen in 2019: 130 adviezen, veel minder dan voorgaande jaren.

De Commissie bracht adviezen uit over grote plannen en programma’s als de Nationale Omgevingsvisie, Luchtvaartnota, Luchtruimherziening en het Programma Grote Wateren. Veel ervaring is opgedaan met milieueffectrapportage bij omgevingsvisies en omgevingsplannen van gemeenten en provincies.

Milieueffectrapportage in Nederland staat onder druk. Dat was de conclusie van zowel onderzoeksbureau Investico als Arcadis, die beide in 2019 onderzoek deden naar de kwaliteit en kwantiteit van milieueffectrapportage. De Commissie ziet die conclusie bevestigd in de 130 adviezen in 2019, het laagste aantal adviezen sinds jaren.

Internationaal is milieueffectrapportage in ontwikkeling. In steeds meer lage en middeninkomenslanden wordt bijvoorbeeld plan-m.e.r. opgenomen in wet- en regelgeving en zijn sociale effecten standaard onderdeel van effectrapportage. Het aantal landen waar de Commissie bijdraagt aan het versterken van het m.e.r.-systeem is in 2019 gegroeid. Samen met de Wereldbank ontwikkelt de Commissie een methodiek om in beeld te brengen in welke mate landen in staat zijn om milieu- en sociale aspecten goed in hun besluitvorming en projectmanagement te integreren.

Jaarverslag 2019
Persbericht