Voorzitters

De Commissie m.e.r. wordt gevormd door een voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en circa 300 deskundigen. Het werk van de Commissie wordt ondersteund door het secretariaat in Utrecht. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters zijn benoemd door de koning.

Voorzitter

Kees Linse 72.4197.2

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter RvT TNO
 • Lid RvC AKZONobel Nederland
 • Voorzitter RvT Leids
  Universitair Medisch Centrum
 • Voorzitter Toezicht Museum
  het Grachtenhuis, Amsterdam
 • Lid Board of Directors MRC Global Inc., Houston

 

 

 

 

Plaatsvervangend voorzitters

Harry Webers 72.4219

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter SER Overijssel
 • Voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow
 • Voorzitter VVV Deventer
 • Voorzitter Deventer Oranje Vereniging
 • Lid RvT Geldersch Landschap en Kasteelen
 • Lid RvA Donkergroen (Sneek)
 • Lid Advisory Board Semilla (IPStar BV)
 • Wageningen Ambassador en lid Advisory Board 100 jaar WageningenUR

Jan Jaap de Graeff 72.4208.3

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Bestuurslid landgoed Twickel
 • Voorzitter/Bestuurslid Stichting Kasteel de Haar
 • Voorzitter gebiedscommissie Laag Holland
 • Voorzitter Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
 • Kamerheer ZM de Koning
 • Voorzitter RvT Unie van Bosgroepen

 Marieke van Rhijn 72.4235.3

(030) 234 76 66

 

 Geen nevenfuncties

 

Marja van der Tas 72.4192.3

(030)234 76 66 

 

Nevenfuncties

 • Ondernemer TasK4You
 • Bestuurslid landelijk bestuur Veilig Verkeer Nederland, Regio Oost
 • Voorzitter Free Nature
 • Lid RvC Wetland Wonen 

 Tanya van Gool 72.4530.3

(030)234 76 666

 

Nevenfuncties

 • Consultant/trainer CPDS,
  Centre for Political and  Diplomatic Studies, Londen

 Tom Smit 72.4205.3

(030)234 76 666

 

Nevenfuncties

 • Ambassadeur Bewust Bodemgebruik
 • Secretaris Sociëteit de Harmonie, Nijmegen
 • Voorzitter Vereniging Belangenbehartiging Gepensioneerden Haskoning (BGH), Nijmegen
 • Voorzitter RvT Kapellenbaan, Stichting voor Beeld en Cultuur Regio Oost-Brabant-Noord-Limburg
 • Lid Verkiezingscommissie D66 Rijk van Nijmegen