3260. Nader onderzoek luchthavenbesluit Lelystad Airport

Om vanaf 2019 het gebruik van Lelystad Airport te kunnen uitbreiden, worden de vliegroutes van en naar de luchthaven tijdelijk anders op het hogere luchtruim aangesloten dan bij luchthavenbesluit uit maart 2015 was voorzien. Verder zijn in het milieueffectrapport dat voor dat besluit werd opgesteld, voor de geluidberekeningen deels verkeerde invoergegevens gehanteerd.
 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat zal worden onderzocht wat enerzijds de tijdelijk te wijzigen routes en anderzijds de gecorrigeerde invoergegevens betekenen voor de milieueffecten van Lelystad Airport. Ze heeft ook aangegeven dat op basis hiervan wordt beoordeeld of het milieueffectrapport moet worden bijgesteld. Beide beoordelingen zullen ter toetsing aan de Commissie worden voorgelegd.

Opmerkingen bij de advisering

Advies m.e.r.-beoordelingen
De Commissie m.e.r. heeft de te beoordelen documenten nog niet ontvangen.
In 2014 heeft de Commissie het milieueffectrapport bij het luchthavenbesluit 2015 getoetst. De toen beoordeelde documenten en de adviezen die de Commissie daarover heeft uitgebracht, vindt u onder projectnummer 2792.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. G.J. van Blokland
dhr. ir. A.G.M. Dassen
dhr. ir. I.F.W. Koopmans
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. dr. J. Wesseling
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Bijgewerkt op: 24 okt 2017