3471. Bedrijventerrein Trekkersveld IV gemeente Zeewolde

De gemeente Zeewolde wil een bestaand bedrijventerrein uitbreiden. Een groot deel van dit nieuwe terrein, genaamd Trekkersveld IV, wordt geschikt voor een hyperscale datacentrum. Voordat de gemeente Zeewolde een besluit neemt over het nieuwe bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente vroeg de Commissie m.e.r. te adviseren over de benodigde inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-04-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
10-06-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. drs. B. Schepers
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zeewolde

Bevoegd gezag
Gemeente Zeewolde
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 24 jun 2020