OpMERkelijk nr. 6 is uit

Nieuwsbericht | 15 april 2014

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6 is uit met:

  • Tariefstelling Commissie m.e.r. nog niet duidelijk
  • Uitspraak Advocaat-Generaal aan Europese hof over Natura2000
  • Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Maximabrug, Alpen aan den Rijn
  • Advies over nationaal programma beheer radioactief afval en verbruikte splijtstoffen

 

Wilt u OpMERkelijk ook ontvangen?
U kunt zich hier aanmelden