OpMERkelijk nr. 3 is uit

Nieuwsbericht | 14 februari 2014

In OpMERkelijk nr. 3:

  • Kees Linse nieuwe voorzitter Commissie m.e.r.
  • Financiering Commissie m.e.r. stopt definitief
  • Ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit vraagt meer aandacht in m.e.r.
  • Beter monitoren verkleint onzekerheid. Zoutwinning Waddenzee Frisia
  • Goed MER voor afweging leefbaarheid en Kalkmoeras
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied Sint-Oedenrode

 

Wilt u OpMERkelijk ook ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden