OpMERkelijk nr. 2 is uit

Nieuwsbericht | 31 januari 2014

In Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 2:

  • Financiering Rijk voor Commissie m.e.r. stopt
  • Nieuwe plaatsvervangend voorzitter Jan Jaap de Graeff
  • Windenergie op Land: kansen gemist in het MER
  • Afweging milieueffecten Omgevingsvisie Gelderland nog niet klaar
  • Verlenging NSL en de consequenties voor MER
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Rockanje

 

Wilt u OpMERkelijk ook ontvangen? U kunt zich hier aanmelden.