Welke alternatieven kunnen in het milieueffectrapport worden onderzocht?

De meerwaarde van milieueffectrapportage zit onder andere in het onderzoek naar alternatieven en maatregelen waarmee effecten op het milieu worden beperkt. Ook onder de Omgevingswet en de invoering van flexibelere plannen blijft deze meerwaarde aan de orde. Zo kan in het milieueffectrapport worden verkend in hoeverre ambities en doelstellingen kunnen worden behaald. En onderzocht hoe maximale gezondheidswinst kan worden geboekt of hoe de bereikbaarheid van een gebied optimaal kan worden gepland.
Daarnaast is onderzoek mogelijk naar de wijze van sturing in een omgevingsplan. Kunnen de doelen en ambities worden gehaald met veel regels en strikte randvoorwaarden of volstaat een beperkt aantal regels en flexibele normen? Het milieueffectrapport geeft zo bruikbare informatie over uit te werken spelregels in het Omgevingsplan.