Horen monitoring en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport thuis?

Als plannen een globaler karakter krijgen, is het niet mogelijk om de milieueffecten vooraf precies te bepalen. Het milieueffectrapport moet dan werken met mogelijke ontwikkelingen en beschrijft de bandbreedtes van milieueffecten. Dan zal vinger aan de pols gehouden moeten worden door het monitoren van effecten en waar nodig deze bij te stellen.
Het monitoringsplan moet in het milieueffectrapport worden opgenomen Daarbij wordt ook aangegeven welke ‘maatregelen achter de hand’ beschikbaar zijn om ongewenste effecten tegen te gaan. Of, wanneer effecten gunstiger blijken dan op voorhand ingeschat, wordt zichtbaar dat er meer ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.