Case Omgevingsvisie Katwijk

De gemeente Katwijk heeft in februari 2018 de Omgevingsvisie Zelfverzekerd in de Regio; Sociaal, innovatief en duurzaam vastgesteld. In deze visie wordt het nieuwe ruimtelijk beleid vastgelegd. Er zijn daarbij uitdrukkelijk verbindingen gelegd tussen het fysieke en het sociale domein. De omgevingsvisie is opgesteld volgens de werkwijze en ideeën van de Omgevingswet, inclusief participatie. De gemeente loopt hiermee vooruit op de invoering van de wet.