Online workshop Omgevingswet

10 november 2022, 12.00-13.30 uur
online workshop Omgevingswet en milieueffectrapportage


Wat verandert er op 1 januari allemaal?
Op donderdag 10 november, van 12.00-13.30 uur, organiseren we voor deskundigen een online workshop over de Omgevingswet en milieueffectrapportage. Wat verandert er op 1 januari allemaal? Omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsprogramma's... deze vragen om een andere aanpak en nieuwe onderwerpen, zoals ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie.

Wil jij als deskundige een opfrismoment?
Meld je dan hieronder aan voor de online workshop op 10 november.