Medewerkers

Directie

foto Lourens Loeven

(06) 20 01 97 66

foto Rob Verheem

(030) 234 76 36

Werkgroepsecretarissen Nederland

foto Annemarie Wagenmakers

(030) 234 76 38

Bedrijventerreinen

Omgevingswet

Recreatie

Ruimtelijke ordening en Omgevingsplannen

Havens en Waterwegen

foto Geert Draaijers

(030) 234 76 06

Gezondheid

Klimaat(adaptatie)

Monitoring en evaluatie

Sociale Effecten

Circulaire Economie

Luchtvaart

foto Gijs Hoevenaars

(030) 234 76 48

Natuur

Omgevingswet

Participatie

Sociale effecten

Landelijk gebied/landbouw

foto Johan Lembrechts

(030) 234 76 22

Externe veiligheid

Hoogspanning, buisleidingen, CO2-opslag

Kernenergie

Luchtvaart

Olie, gas- en Zoutwinning, Geothermie

Energie (incl. klimaatmitigatie)

foto Maaike Goedkoop

(030) 234 76 49

Landschap, Cultureel Erfgoed en Archeologie

foto Marianne Schuerhoff

(030) 234 76 42

Mobiliteit (wegen, spoor)

Monitoring en evaluatie

Ruimtelijke ordening en omgevingsplannen

foto Pieter Jongejans

(030) 234 76 40

Klimaat(adaptatie)

Water (dijken, waterwinning, waterkwaliteit)

Ontgrondingen

Omgevingsvisies

foto Sjoerd Harkema

(030) 234 76 66

Boedem en Ondergrond

Olie, gas- en Zoutwinning, Geothermie

Energie (incl. klimaatmitigatie)

Hoogspanning, buisleidingen, CO2-opslag

Noordzee

Geluid en Trillingen

Luchtvaart

Industrie

Ontgrondingen

foto Tom Ludwig

(030) 234 76 41

Afval

Circulaire economie

Geluid en trillingen

Industrie

Landelijk gebied/landbouw

Luchtkwaliteit (wegen, industrie)

Veehouderij

Gezondheid

foto Willemijn Smal

(030) 234 76 24

Cultuurhistorie, archeologie

Landelijk gebied/landbouw

Landschap

Natuur

Omgevingsvisies

Werkgroepsecretarissen Internationaal

foto Arend Kolhoff

(030) 234 76 04

Climate Change

Hydropower

SEA introduction

Asia

foto Bobbi Schijf

(030) 234 76 16

foto Giel Hendriks

(030) 234 76 56

foto Gwen van Boven

(030) 234 76 13

foto Ineke Steinhauer

(030) 234 76 54

foto Leyla Özay

(030) 234 76 60

foto Paula Dobbelaar

+31302347650

foto Sibout Nooteboom

(030) 234 76 47

foto Stephen Teeuwen

(06) 12 33 07 75

West-Africa, Sustainabilty advice

Kennis & Communicatie

foto Anne Hardon

(030) 234 76 09

Afdeling Internationaal

foto Gerlinde Buit

(030) 234 76 46

Afdeling Internationaal

foto Heleen Boerman

(030) 234 76 43

Afdeling Nederland

Secretaresses

(030) 234 76 32

Projectsecretaresse Nederland

(030) 234 76 53

Projectsecretaresse Internationaal

(030) 234 76 28

Projectsecretaresse Nederland

(030) 234 76 11

Directiesecretaresse

(030) 234 76 08

Projectsecretaresse Nederland

(030) 234 76 59

Projectsecretaresse Internationaal

(030) 234 76 60

Projectsecretaresse Internationaal

(030) 234 76 31

Projectsecretaresse Nederland

(030) 234 76 58

Projectsecretaresse Internationaal

(030) 234 76 30

Projectsecretaresse Nederland

(030) 234 76 53

Projectsecretaresse Internationaal

Bedrijfsvoering

foto Clien Waardenburg

(030) 234 76 05

Hoofd bedrijfsvoering

foto Kamla Bhoelai

(030) 234 76 17

Receptie

foto Mark Wagenbuur

(030) 234 76 33

Automatisering

foto Willeke Lucassen

(030) 234 76 14

Financiële administratie