Medewerkers

Directie

foto Lourens Loeven

(06) 20 01 97 66

foto Rob Verheem

(030) 234 76 36

Werkgroepsecretarissen Nederland

foto Aletta Lüchtenborg

(030) 234 76 49

Landelijk gebied

Veehouderij

foto Geert Draaijers

(030) 234 76 06

Cultuurhistorie en archeologie

Gezondheid

Landschap

Luchtvaart

Monitoring en evaluatie

Participatie

Sociale effecten


foto Lotte Geense

(030) 234 76 23

Bedrijventerreinen

Havens en waterwegen

Omgevingsplannen

Recreatie

Water

foto Marianne Schuerhoff

(030) 234 76 42

Luchtvaart

Mobiliteit

Monitoring en evaluatie

Omgevingsplannen

Spoor

Wegen

foto Pieter Jongejans

(030) 234 76 40

Dijken

Klimaatadaptatie

Omgevingsvisies

Ontgrondingen

Waterwinning

Waterkwaliteit


foto Roel Sillevis Smitt

(030) 234 76 48

Circulariteit

Natuur

Omgevingsplannen

Participatie

Sociale effecten

foto Sjoerd Harkema

(030) 234 76 66

CO2-opslag en geothermie

Bodem

Energie

Geluid en trillingen

Hoogspanning- en buisleidingen

Industrie

Kernenergie

Luchtvaart

Noordzee

Olie-, gas- en zoutwinning

Ontgrondingen


foto Tjeerd Gorter

(030) 234 76 22

Afval

foto Tom Ludwig

(030) 234 76 41

Afval

Circulaire economie

Energie

Externe veiligheid

Geluid en trillingen

Gezondheid

Hoogspanning en buisleidingen

Industrie, vergunningen

Luchtkwaliteit

Veehouderij

foto Willemijn Smal

(030) 234 76 24

Cultuurhistorie en archeologie

Landelijk gebied

Landschap

Natuur

Omgevingsvisies


foto Wouter Berendsen

(030) 234 76 21

Bodemkwaliteit

CO2-opslag en geothermie

Energie

Externe veiligheid

Klimaatadaptatie en -mitigatie

Natuur

Olie-, gas- en zoutwinning


Werkgroepsecretarissen Internationaal

foto Arend Kolhoff

(030) 234 76 04

Focus themes: Climate Change, Sustainable Hydropower

Focus countries: Bangladesh, Myanmar, Egypt, Kenya

foto Bobbi Schijf

(030) 234 76 16

Focus themes: EA system approach, IFC Performance Standards,

Focus countries: Jordan, Palestinian Territories, Iraq, Indonesia, the Philippines

Coordinator: ESY map, RVO DRIVE Facility

foto Edy Blom

(030) 234 76 53

Focus themes: Landscape approach

foto Gwen van Boven

(06) 11 32 11 93

Focus themes: Landscape approach, EA system approach, stakeholder participation, Land Governance

Focus countries: Burundi, Ethiopia, Guinee, Rwanda

Coordinator: Shared Resources Joint Solutions programme, RVO D2B facility

foto Ineke Steinhauer

(030) 234 76 54

Focus themes: Fossil fuels,

Focus countries: Uganda, Mozambique

foto Leyla Özay

(030) 234 76 57

Focus themes: Land governance, circular economy.

Focus countries: Lebanon, Zambia, Rwanda.

Coordinator: RVO ORIO facility

foto Sibout Nooteboom

(030) 234 76 47

Focus Themes: Governance

foto Stephen Teeuwen

(06) 12 33 07 75

Focus themes: Transboundary EA

Focus countries: Benin, Sahel Region, Niger

Coordinator: Sustainability Advice programme

Kennis & Communicatie

foto Anne Hardon

(030) 234 76 09

Afdeling Internationaal

foto Emmy Dortant

(030) 234 76 56

Expertise: Monitoring and evaluation, IATI

foto Heleen Boerman

(030) 234 76 43

Afdeling Nederland

Secretaresses

(030) 234 76 32

Projectsecretaresse Nederland

(030) 234 76 03

Projectsecretaresse Internationaal

(030) 234 76 28

Projectsecretaresse Nederland

(06) 15 66 52 12

Directiesecretariaat

(030) 234 76 08

Projectsecretaresse Nederland

(030) 234 76 59

Projectsecretaresse Internationaal

(030) 234 76 60

Projectsecretaresse Internationaal

(030) 234 76 58

Projectsecretaresse Internationaal

(030) 234 76 30

Projectsecretaresse Nederland

Bedrijfsvoering

foto Clien Waardenburg

(030) 234 76 05

Hoofd bedrijfsvoering

foto Kamla Bhoelai

(030) 234 76 17

Receptie

foto Mark Wagenbuur

(030) 234 76 33

Automatisering