Voorzitters

De Commissie m.e.r. wordt gevormd door een voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en circa 300 deskundigen. Het werk van de Commissie wordt ondersteund door het secretariaat in Utrecht. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters zijn benoemd door de koning.

Voorzitter

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Hoogleraar Tilburg Institute for Law and Regional Governance
   

Plaatsvervangend voorzitters

 

 Annemie Burger

(030) 234 766

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter Audit Committee Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

 • Lid Raad van Advies kasteel Heeswijk

 • Bestuurslid stichting Kapel van de toekomst Veghel

JdH-20181218 Commissie MER 189_Foto Jelmer de Haas

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter SER Overijssel
 • Voorzitter Stichting Hanzefonds
 • Wageningen Ambassador 

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Managing director ACE Mobility
 • Voorzitter Raad van Toezicht Opella
 • Université Paris Est, member of the International advisory Board

 

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Advies Dutch Marine Energy Centre.


   

 

 Marieke van Rhijn 72.4235.3

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter Natuur & milieu-commissie Noordwijkse Golfclub (NGC)
   

 

JdH-20181218 Commissie MER 219_Foto Jelmer de Haas

(030) 234 76 66

 

 Nevenfuncties

 • Ondernemer TasK4You
 • Voorzitter Geldersch Landschap en Kasteelen
 • Voorzitter Bosch van Rosenthal Stichting
 • Voorzitter adviescommissie Groene icoonprojecten, provincie Gelderland
 • Lid Raad van Commissarissen Kuiper Compagnons
 • Lid algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe
 • Lid Raad van Advies Natuurvolgend Bosbeheer
 • Lid adviescommissie Nationale Parken

JdH-20190306 Commissie MER 076_Foto Jelmer de Haas

(030) 234 76 66

Nevenfuncties

 • Consultant/trainer CPDS, Centre for Political and Diplomatic Studies, Londen