Directeur internationaal

Commissie mer is op zoek naar een Directeur internationaal

In het kort

De Directeur internationaal is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de werkorganisatie Commissie mer internationaal zodanig dat de organisatiedoelstellingen gerealiseerd en de continuïteit gegarandeerd worden. 

De Directeur internationaal ontwikkelt een visie op de koers, zet een strategie uit inzake mer internationaal en voert hierover beleidsbesprekingen met Voorzitter internationaal en het bestuur.

De Directeur internationaal volgt, beïnvloedt en anticipeert op politieke besluit-/wet- en regelgeving en onderhoudt contacten, werkt nauw samen met politiek, (inter)nationale overheden, multilaterale organisaties en internationale financiële instellingen, kennisinstellingen en belangenorganisaties. Hierbij wordt een nauwe relatie onderhouden met het ministerie van Buitenlandse Zaken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

De Directeur internationaal borgt huidige subsidies en weet nieuwe subsidies/fondsen te werven en verzorgt de verantwoording hieromtrent. Hij of zij identificeert nieuwe ontwikkelingen, geeft vorm aan nieuwe samenwerkingsverbanden en weet nieuwe opdrachten te verwerven.

Volledig profiel

Het complete profiel voor deze vacature is hier te raadplegen.

Procedure