Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 3 - 21 maart 2019

  • Verplichte eindtoetsing voor milieueffecten is wél een goed idee
  • Lourens Loeven gestart als nieuwe directeur Commissie m.e.r.
  • Programmatische Aanpak Ecologie Grote Wateren
  • MIRT verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda
  • Dijkwerkersdag 11 april 2019 Rotterdam
 
  algemeen Persbericht

Verplichte eindtoetsing voor milieueffecten is wél een goed idee

Opinieartikel van Kees Linse in Trouw over de toetsende rol van de Commissie m.e.r. Het artikel is een reactie op een eerder opiniestuk in Trouw van hoogleraar Michiel de Vries.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  JdH-20190306 Commissie MER 057_Foto Jelmer de Haas

Lourens Loeven gestart als nieuwe directeur Commissie m.e.r.

Lourens Loeven is op 1 maart begonnen als nieuwe directeur/algemeen secretaris van de Commissie m.e.r. Hij volgt Veronica ten Holder op die met pensioen is gegaan.
'Met veel plezier ben ik gestart. Wat me opvalt? De enorme variatie aan plannen en projecten die langskomen en de grote nadruk bij de Commissie op strategisch mee-denken en kennisoverdracht over belangrijke onderwerpen als de Omgevingswet, energietransitie en gezondheid. Het is een eer en (nu al!) een genoegen leiding te mogen geven aan deze mooie en onafhankelijke club met deskundige en betrokken professionals!'

 
bollen ter afscheiding
  3355

Programmatische Aanpak Ecologie Grote Wateren

Het Rijk wil de water- en natuurkwaliteit van grote wateren, zoals de Waddenzee en het IJsselmeer verbeteren. De Commissie adviseert om per groot water te kijken welke problemen er spelen en welke mogelijke oplossingen er zijn. Met een goed monitoringsprogramma kunnen de resultaten van maatregelen in de gaten worden gehouden.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  1006

MIRT verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

De Commissie beoordeelde opnieuw het milieueffectrapport voor de MIRT verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda. Het rapport geeft een goed beeld van de effecten op milieu en verkeer, maar de Commissie vindt de gemaakte keuzes niet goed onderbouwd. Ook is ze het niet eens met de conclusies over verkeersveiligheid.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  1080

Dijkwerkersdag 11 april 2019 Rotterdam

Op 11 april vindt de Dijkwerkersdag plaats in Rotterdam. De Commissie is ook aanwezig met een stand én met een workshop over m.e.r. bij hoogwaterbeschermingsprojecten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op vragen als hoe en wanneer zet je m.e.r. het beste in, hoe ga je om met alternatieven in verschillende fasen en welke risico’s en kansen biedt een project.

Lees meer