Dijkwerkersdag 2019

Agenda | 11 april 2019

Het thema ‘Meters maken!’ staat centraal tijdens de Dijkwerkersdag op donderdag 11 april 2019 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Samen met waterprofessionals vanuit Rijkswaterstaat, de waterschappen, kenniswereld en het bedrijfsleven wordt er op zoek gegaan naar nieuwe inzichten, inspiratie, verbindingen en innovaties. 

De Commissie m.e.r is deze dag ook aanwezig met een stand én met een workshop. In de workshop gaan we, zoveel mogelijk aan de hand van praktijkvoorbeelden, in op onderwerpen als:

  • Hoe en wanneer zet je m.e.r. het beste in?
  • Hoe ga je om met alternatieven in verschillende fasen?
  • Hoe en wanneer betrek je de omgeving?
  • Welke gevolgen heeft de Omgevingswet?
  • Waarvoor kun je bij de Commissie m.e.r. terecht?

Wanneer en waar
Donderdag 11 april 2019 - Van Nelle Fabriek Rotterdam

Aanmelden
Aanmelden kan via Dijkwerkersdag 2019