Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 2 - 20 februari 2020

  • Evaluatie stikstofberekeningen Lelystad Airport
  • Breng met stappenplan milieugevolgen omgevingsvisie Limburg in beeld
  • Nieuwe ronde pilots omgevingsplannen en m.e.r.
  • Afscheid voorzitters en overdracht van de voorzittershamer
  • Kennissessie Monitoring & evaluatie in m.e.r. - 20 maart 2020
  • Kennissessie Omgevingsplan en m.e.r. - 9 april 2020
 
  shutterstock_565611409 Ivo Antonie de Rooij / Shutterstock.com

Evaluatie stikstofberekeningen Lelystad Airport

Op verzoek van minister van Nieuwenhuizen gaat de Commissie samen met het RIVM adviseren over de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport. Aanleiding is het SATL-rapport van december 2019 en het wegvallen van het PAS door de uitspraak van de Raad van State in mei 2019. De minister vraagt aan te geven wat dit betekent voor de vergunningprocedure van Lelystad Airport en voor toekomstige onderzoeken naar gevolgen van stikstofemissies door de luchtvaart. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Groene stad shutterstock_1121792063

Breng met stappenplan milieugevolgen omgevingsvisie Limburg in beeld

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport voor de Provinciale Omgevingsvisie Limburg eerst de ambities van de provincie duidelijk te maken en daarna te onderzoeken welke opties er zijn om die ambities te halen. Op die manier komen milieugevolgen van keuzes goed in beeld. De provincie Limburg vroeg de Commissie te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Haven Stad Amsterdam

Nieuwe ronde pilots omgevingsplannen en m.e.r.

De gemeenten Boekel, Amsterdam, Katwijk en Rijssen-Holten deden als pilotgemeenten al ervaring op met milieueffectrapport en omgevingsplan. Het ministerie van BZK maakt in 2020 een nieuwe ronde pilots mogelijk. Wilt u meer weten over de pilots, neem dan contact op met Annemarie Wagenmakers, awagenmakers@eia.nl

 
bollen ter afscheiding
  Afscheid voorzitters feb2020 interviews

Afscheid voorzitters en overdracht van de voorzittershamer

Op 13 februari nam de Commissie afscheid van voorzitter Kees Linse en plaatsvervangend voorzitters Jan Jaap de Graeff en Tom Smit. Na dankwoorden van Peter Heij, directeur-generaal bij het ministerie van IenW, interviewde directeur Lourens Loeven de drie heren over hun visie op milieueffectrapportage. Waar staan we en waar moet het naar toe? Over dit onderwerp schreven zij alle drie ook een essay. Tot slot droeg Kees Linse de voorzittershamer over aan Eric van der Burg, de nieuwe voorzitter van de Commissie m.e.r.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Monitoring en evaluatie

Kennissessie Monitoring & evaluatie in m.e.r. - 20 maart 2020

Monitoren en evalueren wordt onder de Omgevingswet belangrijker omdat de looptijd van plannen onbeperkt wordt en plannen flexibel worden ingevuld. Hoe gebruik je het milieueffectrapport bij het opzetten van een monitoringsplan? Je hoort het tijdens de kennissessie op 20 maart.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  binckhorst Den Haag

Kennissessie Omgevingsplan en m.e.r. - 9 april 2020

Ook aan de slag met het omgevingsplan en het bijbehorende milieueffectrapport? Op 9 april organiseren we weer een kennissessie. Een sessie met inhoud, aanpak, tip en eerder opgedane ervaringen. Gemeente Den Haag komt vertellen over hun ervaringen met het omgevingsplan voor De Binckhorst.

Lees meer