GECANCELD - Kennissessie Omgevingsplan en milieueffectrapportage

Agenda | 9 april 2020

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Doorschuiven van onderzoek vraagt ook om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand.

De Commissie m.e.r. organiseert op donderdag 9 april een kennissessie voor gemeenten en provincies om informatie en kennis uit te wisselen. 

  • Hoe kan het milieueffectrapport het beste ingezet worden onder de Omgevingswet?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport? 
  • Alfons Finkers komt vertellen over de ervaringen van de gemeente Den Haag met het omgevingsplan voor De Binckhorst.  

Wanneer
Donderdag 9 april 2020, 10.00-14.00 uur.
Inloop vanaf 9.30 uur. Het programma start om 10.00 uur. 
Wij zorgen voor de lunch.

Doelgroep 
Medewerkers bij gemeenten die aan de slag zijn of willen met hun omgevingsplan.

Locatie 
Commissie m.e.r.
Arthur van Schendelstraat 760
3511 MK Utrecht

Aanmelden
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u een eigen praktijkvoorbeeld wilt inbrengen.
Wij nemen daarna contact met u op.

Meer info
Annemarie Wagenmakers - 030 234 7638 – awagenmakers eia.nl
Marianne Schuerhoff – 030 234 7642 – mschuerhoff eia.nl

Graag tot ziens op 9 april!