GECANCELD - Kennissessie Monitoring en evaluatie in m.e.r.

Agenda | 20 maart 2020

In verband met het Corona-virus gaat de kennissessie niet door. De sessie wordt op een later moment opnieuw gepland. 

 

Monitoren en evalueren is een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus. Onder de Omgevingswet wordt dit nog belangrijker omdat de looptijd van plannen onbeperkt wordt en plannen flexibel worden ingevuld. In milieueffectrapportage is monitoring en evaluatie bijvoorbeeld van belang als het nog niet duidelijk is wat de milieueffecten van een (flexibel) plan zijn.

In de kennissessie Monitoring en evaluatie in milieueffectrapportage gaan we in op:

  • de verschillende redenen om te monitoren
  • hoe gebruik je het milieueffectrapport bij het opzetten van een monitoringsplan
  • het inzetten van maatregelen achter de hand

We werken met voorbeelden uit de praktijk. U kunt ook uw eigen casus inbrengen. 

Wanneer
Vrijdag 20 maart 2020 van 10.00 - 14.00 uur.
Inloop vanaf 9.30 uur. Het programma start om 10.00 uur.
Wij zorgen voor de lunch. 

Doelgroep
Medewerkers bij gemeenten, provincies en Rijk.

Locatie 
Commissie m.e.r. 
Arthur van Schendelstraat 760
3511 MK Utrecht

Aanmelden 
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u een eigen praktijkvoorbeeld wilt inbrengen. Wij nemen daarna contact met u op. 

Vragen? Meer info? 
Marianne Schuerhoff, 030 234 7642 - mschuerhoff eia.nl

Graag tot ziens op 20 maart!