Afscheid voorzitter en plaatsvervangend voorzitters

Nieuwsbericht | 18 februari 2020

Op 13 februari nam de Commissie in boerderij Mereveld in Utrecht afscheid van voorzitter Kees Linse en van plaatsvervangend voorzitters Jan Jaap de Graeff en Tom Smit. 

Peter Heij, directeur generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat startte de middag met dankwoorden namens het ministerie. Hij benadrukte in zijn toespraak het belang van de onafhankelijke toetsende rol van de Commissie. 

Directeur Lourens Loeven interviewde vervolgens de drie heren over hun visie op milieueffectrapportage. Waar staan we en waar moet het naar toe? Over dit onderwerp schreven zij alle drie in aanloop naar het afscheid een essay. Van de drie visies is een essaybundel gemaakt: Onafhankelijke toets van omgevingseffecten. Juist nu.

Tot slot droeg Kees Linse de voorzittershamer over aan Eric van der Burg, de nieuwe voorzitter van de Commissie m.e.r.

Afscheid voorzitters feb2020 overdracht hamer