Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 8 - 16 september 2019

 • 'Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om'
 • Effecten grootschalige zonne- en windturbineparken op landschap en natuur complex
 • Onderzoek mogelijkheden duurzaamheid, leefomgeving en gezondheid in omgevingsvisie Etten-Leur
 • 'Omslag nodig in het omgevingsbeleid'
 • Omgevingsplan en m.e.r. - kennissessie op 8 oktober
 • IenW-m.e.r.-dag op 31 oktober in Amersfoort
 • Ook aan de slag met circulariteit of met monitoring?
 
  algemeen Persbericht

'Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om'

Onderzoeksjournalisten van Investico concludeerden dat de regels voor milieueffectrapportages zijn afgezwakt en dat als gevolg daarvan er steeds minder milieurapporten worden gemaakt. De Commissie herkent het beeld dat er minder vaak milieueffectrapporten worden gemaakt en dat de kwaliteit ervan onder druk staat.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Klimaatadaptatie Zoneiland Almere

Effecten grootschalige zonne- en windturbineparken op landschap en natuur complex

De Kempengemeenten willen samen werken om energieneutraal te worden. Ze willen het milieu zoveel mogelijk ontzien en de leefbaarheid en de identiteit van de Kempen behouden. De gemeenten vroegen de Commissie daarom de voorlopige uitkomsten van het milieueffectrapport tussentijds te beoordelen. De Commissie adviseerde de effecten op landschap en natuur van grootschalige zonne- en windturbineparken nog beter te beschrijven.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  omgevingsvisies

Onderzoek mogelijkheden duurzaamheid, leefomgeving en gezondheid in omgevingsvisie Etten-Leur

De Commissie adviseerde om in het milieueffectrapport voor de omgevingsvisie van Etten-Leur te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ambities voor duurzaamheid, leefomgeving en gezondheid te realiseren. Nieuwe locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen zijn daarmee dan ook te onderbouwen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Landschap buitengebied

'Omslag nodig in het omgevingsbeleid'

De Raad van State zette eind mei een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Nederlandse overheden. Hoe voorkomen we dat het land op het slot gaat? Binnenlands Bestuur raadpleegde vier deskundigen en schreef er een artikel over.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  omgvingsplan puzzelstukjes

Omgevingsplan en m.e.r. - kennissessie op 8 oktober

Aan de slag met een milieueffectrapport bij een omgevingsplan? Kom dan naar de kennissessie!

 • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
 • Hoe neem je onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie mee?
 • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

8 oktober - bij de Commissie m.e.r. - Utrecht
Schrijf je nu in!

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  algemeen of Participatie 3

IenW- m.e.r.-dag op 31 oktober in Amersfoort

Nederland staat voor grote opgaven rond energietransitie, klimaatadaptatie, waterveiligheid en (duurzame) mobiliteit. Ook staat de Omgevingswet voor de deur. Flexibiliteit, integraliteit, participatie en transparantie worden steeds belangrijker. Om met elkaar in dit krachtenveld een goede rol te kunnen blijven spelen is een sterk MER vereist: onafhankelijk, begrijpelijk, kwalitatief goed en ondersteunend aan besluitvorming.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1134923882

Ook aan de slag met circulariteit of met monitoring?

 • Kennissessie Monitoring en m.e.r. - 14 november
 • Kennissessie Circulariteit en m.e.r. - 28 november

 Kijk in de agenda voor meer info + aanmelden.

Lees meer