Kennissessie Omgevingsplan en milieueffectrapportage

Agenda | 8 oktober 2019

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Doorschuiven van onderzoek vraagt ook om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand.

De Commissie m.e.r. organiseert op dinsdagmiddag 8 oktober een kennissessie om informatie en kennis uit te wisselen. 

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe ga je om met nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?  

Wanneer
Dinsdag 8 oktober 2019, 13.00-17.00 uur
Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend.

Doelgroep
Medewerkers bij gemeenten, provincies en Rijk.

Locatie 
Commissie m.e.r. 
Arthur van Schendelstraat 760
3511 MK Utrecht

Vragen? Meer info? 
Annemarie Wagenmakers: 030 234 7638 – awagenmakers eia.nl
Marianne Schuerhoff: 030 234 7642 - mschuerhoff eia.nl

Graag tot ziens op 8 oktober!

Ja, ik kom naar de kennissessie: