Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 3 - 15 mei 2018

 

 • Jaarverslag 2017: Omgevingswet vraagt om nieuwe aanpak m.e.r.
 • Discussie in Eerste Kamer over tariefstelling Commissie m.e.r.
 • Pilot Omgevingsplan en m.e.r.: Case Haven-Stad Amsterdam
 • Nieuwe website online
 • Schakeldag 26 juni 2018
 • Nieuwe publicatie: Views & Experiences of the NCEA 2018
 
  algemene nietszeggende achtergrond

Jaarverslag 2017: Omgevingswet vraagt om nieuwe aanpak m.e.r.

De Commissie m.e.r. in 2017:

 • Samen met gemeenten en provincies ontwikkelde de Commissie m.e.r. een nieuwe aanpak van milieueffectrapportage voor omgevingsplannen en omgevingsvisies.
 • In 70 procent van de getoetste milieueffectrapporten ontbrak belangrijke informatie.
 • De Commissie m.e.r. internationaal werd positief geëvalueerd. Een nieuwe vijfjarensubsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken was het gevolg.

Lees meer...

 
  tarieven

Discussie in Eerste Kamer over tariefstelling Commissie m.e.r.

Eind maart gaven de fracties van de PvdA en Groen Links blijk van hun zorg over de toegankelijkheid van de advisering door de Commissie m.e.r. voor gemeenten. Uit de evaluatie door bureau Berenschot blijkt dat de in 2014 ingevoerde kostendekkende tarieven een barrière zijn voor met name kleinere gemeenten. In haar antwoord op de gestelde vragen herhaalt de minister van IenW dat zij op dit moment geen aanleiding ziet om de tariefstelling aan te passen.

Lees meer...

 
 

Pilot Omgevingsplan en m.e.r.: Case Haven-Stad Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het haven- en industriegebied binnen de Ring A10 omvormen tot een gemengd stedelijk gebied. Deze omvorming levert een belangrijke bijdrage aan de woningbehoefte, 40.000-70.000 woningen tot 2040. Het is een ingewikkelde opgave die meerdere decennia in beslag zal nemen. Het vraagt om flexibiliteit, maar ook om duidelijke kaders om de ontwikkelingen te realiseren. De gemeente gebruikt milieueffectrapportage als inhoudelijke onderlegger voor de ontwikkelstrategie van Haven-Stad.

Haven-Stad Amsterdam is één van de pilotprojecten om ervaring op te doen met m.e.r. in de Omgevingswet.

Lees meer...

 
  stedelijke ontwikkeling Utrecht centraal station

Nieuwe website online

Onze website heeft een update gehad. Snel alle relevante informatie over milieueffectrapportage online bij elkaar:

 • alle projectinformatie met de adviezen en onderliggende documenten
 • jurisprudentie met conclusies voor de m.e.r.-praktijk
 • actuele thema's, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en omgevingsplannen
 • factsheets, praktijkvoorbeelden en video's.

We horen graag wat u van de nieuwe website vindt!

Lees meer...

 
  omgvingsplan puzzelstukjes

Schakeldag 26 juni 2018

Tijdens de Schakeldag 2018 op dinsdag 26 juni zijn de ontwikkelingen binnen de Omgevingswet een belangrijk onderwerp. De workshops geven u de laatste inzichten en kennis om zelf aan de slag te gaan. De onderwerpen zijn gericht op de nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe manier van werken, maatschappelijke onderwerpen, digitalisering en pilots.

Lees meer...

 
  Cover views and experiences foto

Nieuwe publicatie: Views & Experiences of the NCEA 2018

Een verzameling praktijkverhalen, ervaringen, interviews and infographics over milieueffectrapportage in Nederland en in het buitenland. Met thema’s als energietransitie, landschap en onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling.

Lees meer...