Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 3 - 1 april 2020

  • Stikstofdepositie Lelystad Airport onderschat; heldere rekenregels noodzakelijk
  • Onderzoek Arcadis: Zorgen over milieueffectrapportage in Nederland
  • Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen zonder ontoelaatbare natuurschade mogelijk?
  • Maak eisen voor oeververbindingen Rotterdam concreet
  • Ook de Commissie kiest voor webinars: de kennissessies gaan online
  • Commissie werkt virtueel door tot in ieder geval 28 april
 
  765699031 bron Shutterstock 15 oktober 2019

Stikstofdepositie Lelystad Airport onderschat; heldere rekenregels noodzakelijk

De Commissie en het RIVM hebben op verzoek van minister Van Nieuwenhuizen de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport geëvalueerd. De depositie van stikstof is onderschat en iets hoger dan de grens waarboven een natuurvergunning nodig is. De Commissie en het RIVM kijken ook vooruit. Zij adviseren de minister om eenduidige instructies te geven voor toekomstige stikstofberekeningen van vlieg- en wegverkeer.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1320052076

Onderzoek Arcadis: Zorgen over milieueffectrapportage in Nederland

Milieueffectrapportage staat in Nederland onder druk, blijkt uit het onderzoeksrapport Milieueffectrapporten in Nederland: kwaliteit en kwantiteit. Het onderzoek van Arcadis legt de vinger op een aantal zorgpunten. Zo wordt regelmatig geen milieueffectrapport opgesteld waar dit wettelijk wel verplicht is. De Commissie heeft met een brief gereageerd op het rapport. Zij uit daarin haar zorgen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  algemene nietszeggende achtergrond

Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen zonder ontoelaatbare natuurschade mogelijk?

Het milieueffectrapport voor een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal via de Wijde Blik maakt niet duidelijk hoe ontoelaatbare natuurschade kan worden voorkomen. Dat zegt de Commissie in haar advies over dit rapport. Uit het rapport blijkt dat alle routeopties schade aan beschermde natuur veroorzaken. Vooral de zeldzame broedvogel grote karekiet, kwetsbare moerastypen en het stikstofgevoelige trilveen lopen schade op. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  wegen

Maak eisen voor oeververbindingen Rotterdam concreet

Het nog op te stellen milieueffectrapport voor de oeververbindingen in Rotterdam moet duidelijk maken welke problemen deze verbindingen gaan oplossen. Ook moet helder beschreven staan aan welke eisen de verbindingen moeten voldoen en of dat allemaal mogelijk is met de gekozen maatregelen. Dat zegt de Commissie in haar advies.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  712526989 shutterstock 17 oktober 2019

Ook de Commissie kiest voor webinars: de kennissessies gaan online

In maart en april had de Commissie verschillende kennissessie gepland. Gewoon bij ons op kantoor. Die zijn vanwege het Corona-virus allemaal gecanceld. Omdat we het belangrijk vinden om kennis te blijven delen, gaan we de kennissessies omzetten in webinars. Zodra we online kunnen, leest u daarover op de website. Iedereen die zich al had aangemeld voor een 'gewone' kennissessie ontvangt een mailtje met info over de webinars. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  corona

Commissie werkt virtueel door tot in ieder geval 28 april

Vanwege het Corona-virus werkt ook de Commissie al enige tijd virtueel.  Veel bijeenkomsten en overleggen kunnen online gelukkig doorgaan en voor vragen zijn we per mail en telefoon gewoon bereikbaar. Afhankelijk van de overheidsmaatregelen werken we in ieder geval zo door tot 28 april.  

Lees meer