Zorgen over milieueffectrapportage in Nederland

Nieuwsbericht | 11 maart 2020

Milieueffectrapportage staat in Nederland onder druk, blijkt uit het onderzoeksrapport Milieueffectrapporten in Nederland: kwaliteit en kwantiteit, dat minister Van Nieuwenhuizen op 9 maart aan de Eerste en Tweede Kamer stuurde. De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) reageert vandaag met een brief op het rapport. Zij uit daarin haar zorgen.

Het onderzoek van Arcadis legt de vinger op een aantal zorgpunten. Zo wordt regelmatig geen milieueffectrapport opgesteld waar dit wettelijk wel verplicht is. Een handhavings-mechanisme ontbreekt daarbij. Ook blijkt uit het Arcadisonderzoek, net als uit andere onderzoeken dat m.e.r.-beoordelingen in meer dan 99% van de gevallen leiden tot het oordeel dat geen milieueffectrapport nodig is. Dit leidt ertoe dat bestuurders en belanghebbenden vaak niet kunnen beschikken over betrouwbare en complete milieuinformatie én dat de omgevingskwaliteit risico loopt. Het betekent bovendien dat steeds minder vaak wordt bekeken of een plan of project ook met minder gevolgen voor de omgeving kan worden uitgevoerd. Tot slot beschikt Nederland niet over een sluitend overzicht van aantallen milieueffectrapporten en m.e.r.-beoordelingen.

De Commissie vraagt in haar brief aandacht voor de genoemde zorgpunten en onderschrijft alle verbeterpunten in bijlage 2 van het rapport.