975. Uitbreiding activiteiten Flevo Recycling te Emmeloord

Flevo Recycling, onderdeel uitmakend van het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. (PROAV), heeft op grond van bedrijfseconomische motieven besloten om de huidige bewerkingscapaciteit van 24.000 ton bedrijfsafval per jaar uit te breiden tot 75.000 ton bedrijfsafval per jaar voor de sorteerinrichting. Naast de sorteeractiviteit, zal het gaan om de overslag van diverse afvalstromen met een maximale capaciteit van 100.000 ton per jaar. Daarnaast bestaat het voornemen om ook een pelleteerinstallatie – met een totale capaciteit van 50.000 ton per jaar – te bouwen, waarin RDF afkomstig uit de sorteerinrichting in combinatie met tapijtafval wordt verwerkt tot energiepellets.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-09-1998 Datum kennisgeving
09-09-1998 Ter inzage legging van de informatie
17-11-1998 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-11-1999 Kennisgeving MER
10-11-1999 Ter inzage legging MER
14-02-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsingsadvies II

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Albert Dragt
ing. Ruud Jansen
ir. van Lierop

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Flevo Recylcing B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland
Waterschap Zuiderzeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018