967. Bedrijventerrein Haven IV te Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft het voornemen om het huidige bedrijventerrein “Haven” uit te breiden. Hiertoe zal een nieuw bedrijventerrein worden ontwikkeld van 96 hectare bruto: “Haven VII”. Het te ontwikkelen bedrijventerrein sluit aan de westkant aan op het reeds ontwikkelde bedrijventerrein.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-07-1998 Datum kennisgeving
30-07-1998 Ter inzage legging van de informatie
29-09-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
18-02-1999 Kennisgeving MER
18-02-1999 Ter inzage legging MER
20-04-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

geen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Joep Lax
drs. Uko Vegter
ir. Eric Zinger
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waalwijk

Bevoegd gezag
Waalwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 12 feb 2008