955. Nieuwe bierbrouwerij van Grolsch te Enschede

Grolsch wil een nieuwe bierbrouwerij vestigen op de locatie Groote Plooy nabij Boekelo en Usselo in Enschede en de huidige twee brouwerijen te Groenlo en Enschede sluiten. Grote Plooy is geschikt voor een brouwerij met een productiecapaciteit van maximaal 6 miljoen hectoliter bier per jaar. Die capaciteit wil Grolsch in de verdere toekomst ook realiseren. De eerste fase van de nieuwe bierbrouwerij zal een capaciteit kennen van 4 miljoen hectoliter bier per jaar.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-06-1998 Datum kennisgeving
11-06-1998 Ter inzage legging van de informatie
10-08-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
21-01-1999 Kennisgeving MER
21-01-1999 Ter inzage legging MER
22-03-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Naast het feit dat de Commissie geoordeeld heeft dat alle essentiële informatie in het MER aanwezig was, heeft de Commissie vastgesteld dat er sprake is van een compleet en overzichtelijk MER, met een behoorlijk ambitieniveau ten aanzien van de verschillende milieudoelstellingen. Tevens is er sprake van een voor het publiek goed leesbare samenvatting, waarin alle relevante informatie is opgenomen. Daarnaast heeft de Commissie waardering uitgesproken voor de wijze waarop de initiatiefnemer de belanghebbenden en belangstellenden heeft geïnformeerd. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
drs. Wim Timmermans
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Koninklijke Grolsch N.V.

Bevoegd gezag
Enschede
Regge en Dinkel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D37.1 tot 1-4-2011: Bierbrouwerij >= 75 miljoen liter per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018