935. Terugwinning van materialen uit incontinentie-systemen-afval Knowaste te Arnhem

Knowaste is voornemens een bedrijf voor de verwerking van gebruikte incontinentiesystemen, bedonderleggers en babyluiers op te richten. Dit bedrijf zal worden gesitueerd op het industrieterrein Kleefse Waard te Arnhem. De verwerkingscapaciteit zal 100.000 ton incontinentiesystemenafval per jaar bedragen. In het voorgestelde verwerkingsproces wordt het afval door middel van reinigings- en scheidingstechnieken verwerkt tot papiervezels, plastics en superabsorptiepolymeren. Deze stoffen zullen (deels) kunnen worden hergebruikt.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-02-1998 Datum kennisgeving
25-02-1998 Ter inzage legging van de informatie
16-04-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
29-07-1998 Kennisgeving MER
29-07-1998 Ter inzage legging MER
25-09-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De door Knowaste voorgestelde technologie is in Canada op pilotschaal toegepast. Er is gekozen voor het oprichten van een full-scale installatie in Nederland vanwege de bevolkingsdichtheid, het aanwezige milieubewustzijn en de relatief hoge verwerkingstarieven voor afval. De initiatiefnemer is voornemens om ongeveer 50.000 ton afval uit Nordrhein-Westfalen of eventueel andere Duitse deelstaten in Arnhem te verwerken.  

Tijdens de toetsing kwam de Commissie tot de conclusie dat de essentiële informatie in het MER aanwezig was. Ze vond vooral de vergelijking van de milieuaspecten van het voornemen met alternatieve be- en verwerkingsmethoden helder en waardevol voor het nemen van het besluit. Anderzijds vond ze de mogelijkheden voor anaërobe voorzuivering van het afvalwater van Knowaste maar in beperkte mate verkend; maar ze kon zich de overwegingen voor de voorgestelde behandelingsmethode voorstellen.

Knowaste is in het najaar van 1999 gestart met de verwerking op de Kleefse Waard.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Anne Kiestra
Verschut
dr. ir. Zeeman

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Knowaste B.V.

Bevoegd gezag
Gelderland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018