928. Omlegging provinciale weg Alphen (N-Br.)

De provinciale weg N422 doorsnijdt de kom van Alphen. De verkeersbelasting van de Baarleseweg – Raadhuisstraat – Goedentijd is zo hoog dat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in deze straten en de directe omgeving volgens de provincie in het geding komen. Vandaar dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het voornemen hebben om de provinciale weg om de kern van Alphen te leggen en de komtraverse opnieuw in te richten.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-01-1998 Datum kennisgeving
16-01-1998 Ter inzage legging van de informatie
19-03-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
19-04-2000 Kennisgeving MER
19-04-2000 Ter inzage legging MER
19-06-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie om het MER vooral te richten op: 

● afstemming van de voorgenomen activiteit met het regionale verkeersplan;

● uitwerking van het oostelijk tracé, omdat de startnotitie voldoende aangeeft waarom er geen westelijke tracés zal worden uitgewerkt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
dr. Hans de Mars
ir. Kees Nije

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Alphen-Chaam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018