924. Bedrijventerrein Bleiswijk-Noord

De gemeente Bleiswijk heeft aangegeven dat zij aan de noordkant van de gemeente nieuwe bedrijventerreinen wil ontwikkelen, aan weerszijden van de A12. Ten noorden van de A12 is een terrein van 139 ha bruto en 83 ha netto gepland. Ten zuiden van de A12 is een terrein gepland van 83 ha bruto en 60 ha netto. Dit plangebied zal doorsneden gaan worden door het tracé van de hogesnelheidslijn (HSL)-Zuid.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-12-1997 Datum kennisgeving
17-12-1997 Ter inzage legging van de informatie
19-02-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
06-05-1998 Kennisgeving MER
06-05-1998 Ter inzage legging MER
14-12-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
14-12-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Nadat er door de Commissie om een aanvulling was gevraagd op het voorliggende MER, aangezien met name de onderdelen, cumulatie, geluid(hinder) en verkeer waren onvoldoende uitgewerkt. Na aanvulling heeft de Commissie een positief toetsingsadvies afgegeven, maar daarbij wel gewezen op in het bijzonder de kwetsbare positie van het buurtschap Kruisweg. Tevens heeft de Commissie in bijlage 5 bij het toetsingsadvies een aantal voorbeelden gegeven van de wijze waarop bepaalde gegevens gepresenteerd hadden kunnen worden. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Ger de Lange
ing. Chris Nierop Azn.
ing. Paul Peeters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bleiswijk

Bevoegd gezag
Bleiswijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018