895. Verbetering westelijke IJsselbandijk, dijkvak Marsstraat-'t Schol, gem. Voorst

Het bestuur van het waterschap Veluwe heeft het voornemen om het dijkvak Marsstraat en t Schol (dp 304,5 − dp 349,5) van de IJsselbandijk te verbeteren, met het oog op de veiligheid van de dijk tegen overstromingen. Het dijkvak is gelegen langs de linkeroever van de IJssel in de gemeente Voorst.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-08-1997 Datum kennisgeving
13-08-1997 Ter inzage legging van de informatie
24-09-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
15-04-1998 Kennisgeving MER
15-04-1998 Ter inzage legging MER
04-06-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
drs. Jacques Leemans
ir. Mieke Voskens-Drijver

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dagelijks bestuur v.h. Waterschap Veluwe

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018