886. Dijkverbetering Wilhelminakanaal

De initiatiefnemer wil de dijken langs het buitenpand van het Wilhelminakanaal verbeteren.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-05-1997 Datum kennisgeving
20-05-1997 Ter inzage legging van de informatie
15-07-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
11-09-1998 Kennisgeving MER
11-09-1998 Ter inzage legging MER
03-11-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van mening dat de PN/MER de essentiële informatie bevat om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De Commissie geeft enkele adviezen voor de besluitvorming. Deze adviezen betreffen de planvorming omtrent de langshaven in dijkvak 32, de bevordering van ecologische waarden in de oeverzone langs het kanaal en de inzet van boombeplanting langs het kanaal als ruimtelijk structurerend middel. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Jacques Leemans
ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: drs. Jeanette Koekkoek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van West-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018