868. Dijkverbetering langs Nieuwe Merwede (Alm Biesbosch)

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-03-1997 Datum kennisgeving
07-03-1997 Ter inzage legging van de informatie
07-05-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-04-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-04-1998 Kennisgeving MER
17-04-1998 Ter inzage legging MER
16-06-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. de Haan
drs. Marinus Kooiman
prof. dr. ir. Frans Maas
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Jeanette Koekkoek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
hoogheemraadschap Alm en Biesbosch

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018