868. Dijkverbetering langs Nieuwe Merwede (Alm Biesbosch)

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-03-1997 Datum kennisgeving
07-03-1997 Ter inzage legging van de informatie
07-05-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-04-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-04-1998 Kennisgeving MER
17-04-1998 Ter inzage legging MER
16-06-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. W.A. de Haan
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. prof.dr.ir. F.M. Maas
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mw. drs. J. Koekkoek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
hoogheemraadschap Alm en Biesbosch

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018