856. Verbetering primaire waterkering noordzijde Bergsche Maas

Het voornemen betreft het verbeteren van de Bergsche Maasdijk, tussen de brug bij Heusden en het inlaatwerk Peerenboom nabij de brug bij Keizersveer.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-01-1997 Datum kennisgeving
24-01-1997 Ter inzage legging van de informatie
27-03-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-01-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-01-1998 Kennisgeving MER
15-01-1998 Ter inzage legging MER
20-02-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het besluit is nadrukkelijk aandacht besteed aan de aanbeveling van de Commissie om het natuurtechnisch beheer concreter uit te werken. Aan het einde van de uitvoering van de dijkverbetering zal een evaluatieprogramma worden vastgesteld waarin de verschillende aspecten die onderzocht moeten worden aangegeven worden, wanneer met de evaluatie wordt begonnen en wanneer deze wordt afgesloten. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. drs. J.A.A.M. Leemans
dhr. ir. D.C. van Ooijen

Voorzitter: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mw. ir. I.A. Steinhauer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
hoogheemraadschap Alm en Biesbosch

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018