828. Verbetering Maasdijk, traject Wijchen

De Maasdijk tussen Balgoy en Appeltern (traject Wijchen) voldoet over grote lengte niet aan de gestelde veiligheidseisen. Het Polderdistrict wil dit dijktraject daarom verbeteren.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-10-1996 Datum kennisgeving
09-10-1996 Ter inzage legging van de informatie
05-12-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-08-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-09-1997 Kennisgeving MER
10-09-1997 Ter inzage legging MER
04-11-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van mening dat de projectnota/MER voldoende informatie biedt om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij het besluit over de voorgenomen dijkverbetering van het dijkvak Wijchen. Wel worden een aantal kanttekeningen geplaatst bij de beschrijvingen in de Projectnota/MER van de tekortkomingen vanuit veiligheidsoogpunt en bij de behandeling van het cultuurhistorische aspect. In het toetsingsadvies worden daarom aanbevelingen gedaan voor de oplossing bij het gemaal van Citters II, de dimensionering van de binnenberm en de berekening van de benodigde anti-pipingvoorzieningen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Erik-Jan Brans
ing. Dekker
ir. Kuindert van der Spek
prof. dr. Karl├Ę Sykora

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Jorritsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
polderdistrict Groot Maas en Waal

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018