818. Uitbreiding composteerinrichting te Goor

Het gaat om het verwerken van 55.000 ton groen- en tuinafval per jaar in een shredder, waarna 25% wordt gecomposteerd en 75% verder wordt verwerkt tot grondstof voor biobrandstof.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-10-1996 Datum kennisgeving
23-10-1996 Ter inzage legging van de informatie
15-11-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-06-1999 Kennisgeving MER
16-06-1999 Ter inzage legging MER
20-08-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geoordeeld dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is. Er daarbij nog wel op een aantal zaken gewezen, onder andere op het feit dat in het MER van een omvang van 14.000 ton is uitgegaan, terwijl er een vergunning is aangevraagd voor maximaal 30.000 ton onder bijzondere omstandigheden. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Bram Klapwijk
ing. Cees Roos

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groen Recycling Twente B.V

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Waterschap Regge en Dinkel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018